ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อตามรายวิชาที่ประกาศต่อไปนี้

หนังสือแจ้งประกาศผลสอบ

วิชาปฐมวัย     วิชาการประถมศึกษา      วิชาคณิตศาสตร์         วิชาดนตรีไทย         วิชาดนตรีสากล

ภาษาไทย       สังคม           วิชาคอมพิวเตอร์        วิชาภาษาอังกฤษ          ประกาศการขึ้นบัญชี

 

ปฏิทินสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์

 

หมายเหตุ  :  ต้องขออภัยในการประกาศที่ล่าช้า เนื่องจากเว็บไซต์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ที่ใช้ประจำ (www.pathum2.net) เกิดปัญหา ทางผู้ดูแลกำลังแก้ปัญหาอยู่ค่ะ